Kolonie

Idź do spisu treści

Menu główne

Organizatorzy akcji charytatywnej pod hasłem, " Mam a więc dam" angażują się w pomoc rodakom, wysiedlonym z Polski przez Stalina. Realizatorzy oraz osoby wspierające akcję, chcą umożliwić dzieciom rodzin mniej uprzywilejowanych, zapoznanie sie z kultura i urokami natury terenów Polski oraz niepowtarzalnych zabytków historycznych.

Pośrednim celem akcji jest poszerzenie świadomości oraz otwarcie się na potrzeby innych, jak również osobista satysfakcja z pomocy bliźnim.

Wszyscy znamy historię zesłanców syberyjskich którzy zostali wywiezieni ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej, za czasów rzadów dyktatury Stalina. Ludzie ci przeżyli bardzo trudny czas, a ich potomkowie do dzis mieszkaja w odległych regionach Rosji i krajów  Wspólnoty Niepodległych Państw, powstałych po rozpadzie ZSRR.

Właśnie ci Polacy w Rosji, dzisiaj już jako czwarte pokolenie, nie zapomnieli o swojej tożsamości,a uczą sie języka polskiego i pielęgnują korzenie swojej polskości.

Kolejnym aspektem akcji jest inicjatywa zrzeszenia polonii żyjących w różnych zakątkach świata.
 
Przedstawiamy Państwu propozycje umożliwienia wysłania dzieci polonyjnych z małego miasta Czelkowa, w Kazachstanie na wakacje integracyjne do Polski w Czerwcu 2013 wraz  z dziećmi z polonii Australijskiej.

Aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, i odzwierciedlało wzorowy przyklad spójności Polonii, zwracamy sie do Państwa z prośba a  partycypacje w iniciatywie poprzez sfinansowanie części kosztów wyjazdu jednego z dziec
i z ubogich rodzin polskich z Kazachstanu.
Istnieje możliwość otrzymania danych sponsorowanego dziecka(dzieci) wraz z danymi kontaktowymi, by na bierząco i w przyszłości, utrzymać przyjacielski kontakt, oraz być może wziąć udział w kolejnych akcjach.


W zależności od wysokości kwoty przeznaczonej na pomoc jednemy z uczestników kolonii, sponsor otrzyma honorowe utytułowanie i zostanie wyróżniony obecnościa na stronie internetowej.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego